Motivere, eller ikke? Hvordan motiveres og demotiveres våre viktigste ansatte?

Type/nr R09/12
Skrevet av Tormod Gjerde Opdal

Hvordan motiveres og demotiveres leger og sykepleiere som kunnskapsarbeidere? Og hvilken mulighet har nærmeste leder til å påvirke denne motivasjonen? Sentralt i funnene er at lederen har stor påvirkning på motivasjonen. I tillegg er det identifisert et bredt samsvar mellom de ansattes motivasjon og jobbkarakteristikaene ved deres arbeid. Karakteristika ved oppgavene står sentralt for både leger og sykepleiere, samtidig som kollegiet dekker flere sentrale motivasjonsbehov hos helsearbeiderne. Resultatene indikerer også at kollegiet oppleves som et substitutt for ledelse. Helsearbeiderne sin motivasjon er altså knyttet til tre faktorer - oppgavene de gjør, kollegiet de arbeider i, og lederen som leder de.

Språk Skrevet på norsk