Modernisert men urettferdig folketrygd?

Type/nr A04/12
Skrevet av Siri Sollid Robstad og Ingvild Almås

Som et resultat av en aldrende befolkning har det i Norge som i de fleste andre OECD land, tvunget seg fram en reformering av pensjonssystemet. Med bred politisk enighet ble forslaget til modernisert folketrygd vedtatt med virkning fra 1. januar 2011. I tillegg til at den moderniserte folketrygden skal være mer bærekraftig i forhold til den aldrende befolkningen, har det blitt hevdet at den skal føre til større grad av aktuarisk rettferdighet. Denne artikkelen studerer innbetaling og utbetaling over livsløpet for kvinner og menn i tre store yrkesgrupper, og viser at systemet verken fører til større grad av aktuarisk eller egalitær rettferdighet.


 

Språk Skrevet på norsk