Informasjonstjenester på nett – en riktig oppgave for en offentlig kringkaster?

Type/nr A24/12
Skrevet av Julie Eliassen Brannfjell

Utredningen diskuterer hvorvidt NRK bør få lov til å opprette og drifte informasjonstjenester på internett som har et kommersielt potensial. Noen artikler skrevet for TV-mediet bruker innlåsningseffekten som et argument for at offentlige kringkastere bør få kunne vise kommersielt attraktivt innhold. I lys av dette diskuterer jeg hvorvidt denne innlåsningseffekten finnes på nett, og om NRK utnytter denne til å skape positiv merverdi. Jeg ser også på hvordan reklame fungerer forskjellig i de to mediene, og hvordan det påvirker forholdet mellom kommersielle og offentlige medier uten reklame.


Videre ser jeg på hvordan finansieringen av offentlig kringkasting spiller en rolle for hvordan NRK skal gjøre investeringsbeslutninger i nye tjenester, og diskuterer om en overgang fra lisensavgift til finansiering over statsbudsjettet burde utløse krav om at NRK tar skattekostnaden med i beregningen når de vurderer nye investeringer.


NRK opererer i et marked med mange kommersielle aktører. Jeg ser på hvordan NRKs etableringsbeslutning påvirker dem, og viser hvordan NRKs inntreden skaper en kjedeeffekt som preger hele markedet. I tillegg vil jeg gjøre en vurdering av i hvilken grad informasjonstjenester kan differensieres, samt hva det har å bety for hvilken finansieringsform (brukerbetaling eller annonsefinansiering) som er å foretrekke.

Språk Skrevet på norsk