FoU og overskuddsflytting

Type/nr A36/12
Skrevet av Rasmus Møller og Erlend Andreas Nordal

I denne utredningen undersøker vi overskuddsflytting i flernasjonale selskap i Norge, i perioden 2001-2007. Analysene våre bygger på analysene fra Balsvik, Jensen, Møen og Tropina (2009), kapittel 5. Vi finner i tråd med Balsvik et al. (2009) at flernasjonale selskaper har signifikant lavere profitabilitet enn innenlandske selskaper, og at profitabiliteten reduseres når et selskap blir flernasjonalt. Dette er konsistent med hypotesen vår om at foretak begynner å flytte overskudd ut av Norge når de blir flernasjonale.


Videre inkluderer vi forskning og utvikling i analysen. Vi finner i hovedspesifikasjonen vår at profitabiliteten til selskaper med FoU-aktivitet er lavere i år de er flernasjonale enn i år de er nasjonale. Tilsvarende finner vi at profitabiliteten er lavere i år flernasjonale foretak har FoU-aktivitet enn i år de ikke har det. Dette er konsistent med hypotesen vår om at FoU-aktivitet øker potensialet for overskuddsflytting i flernasjonale selskaper. I robusthetstester finner vi på en annen side at resultatet i stor grad avhenger av utvalgsavgrensningen og variabeldefinisjoner. Vi finner med andre ord ikke tilstrekkelig støtte til å forkaste nullhypotesen vår om at FoU-aktive flernasjonale og andre flernasjonale er like med hensyn på overskuddsflytting.


 

Språk Skrevet på norsk