En taksonomi av styringssystem i større norske bedrifter. Et eksplorativt og kvantitativt studie av konfigurasjoner

Type/nr R04/12
Skrevet av Jan Robert Heiberg og Nils Ingar Hovde Drøpping

Det er blitt gjort lite empirisk forskning på styringssystem som en Management Control System Package (MCSP). Det er etterlyst slik forskning, fordi enkeltdeler av styringssystem antas å ikke fungere isolert sett, men at de har innvirkning på hverandre. Det er derfor heller ikke studert hvilken sammenheng det eksisterer mellom MCSP og kontekstuelle faktorer. Utredningen søker derfor å besvare følgende forskningsspørsmål:
Hvordan er MCSP konfigurert i større norske bedrifter?
Hvilken sammenheng eksisterer mellom disse MCSP og kontekstuelle faktorer?
For å kunne besvare problemstillingen er det blitt utført en omfattende spørreundersøkelse blant større norske bedrifter, og videre en klyngeanalyse for å finne liknende styringspakker blant større norske bedrifter, som videre kan studeres opp mot kontekstuelle faktorer.
Resultatene fra analysen viser tre beskrivende konfigurasjoner av MCSP; omfattende styring, enkel styring og resultat styring. Analysen viser videre at vi finner lite eller ingen sammenheng mellom MCSP og kontekstuelle faktorer.

Språk Skrevet på norsk