Effekten av fastpris på bøker. En teoretisk tilnærming

Type/nr A22/12
Skrevet av Jørgen Roberg Andersen

Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen innebærer at medlemsforlagene har rett og plikt til å sette bokhandlernes salgspris på bøkene deres til og med 30. april året etter utgivelse. Dette omtales i litteraturen som bindende videresalgspriser.


Denne utredningen utforsker de ulike teoriene om bindende videresalgspriser i håp om å få en bedre forståelse for hvorfor aktørene i bokbransjen ønsker en slik avtale, og hvilke effekter som kan oppstå hvis ordningen opphører.  Bokavtalen diskuteres i lys av teorier om bindende videresalgspriser knyttet til blant annet dobbel marginalisering, service, prissamarbeid og konkurransedempende virkninger.


Jeg finner blant annet at innkjøpsprisene på bøkene bestemmes gjennom forhandlinger mellom hvert enkelt forlag og hver enkelt bokhandlerkjede. Bindende videresalgspriser kan da være en mekanisme som senker det negative presset på disse innkjøpsprisene, og kan resultere i høyere profitt for både forlag og bokhandler. Det kan da også gjøre lettere for forlagene å føre en effektiv versjonsprisingsstrategi. Hvis fastprisordningen opphører kan mulige effekter være færre investeringer i bokprosjekter, samt vanskeligere forhold for små bokhandlere.


 

Språk Skrevet på norsk