Controllerens rolle og bruk av styringsverktøy. En studie av hvordan controllerens rolle i organisasjonen og bruk av forskjellige styringsverktøy bidrar til å skape verdi

Type/nr R05/12
Skrevet av Christian Tjørve og Einar Bekkelund

Denne utredningen er en casestudie av et norsk selskaps virksomhet både i og utenfor Norge. Målet med utredningen har vært å bli bedre kjent med controlleres rolle i organisasjonen og deres holdninger til forskjellige styringsverktøy. Fra litteraturen finner vi hentydninger til en “tradisjonell” controllerrolle som som står i kontrast til den mer moderne “nye” controllerrollen. Vi ønsket å finne ut hvorvidt de aspektene som beskrives ved disse rollene er noe som kommer frem i en virkelig organisasjon. Vi har også undersøkt hvilke holdninger controllerne har til forskjellige styringsverktøy og hvorvidt de legger til rette for verdiskaping.

Språk Skrevet på norsk