Styringsverktøy og lønnsomhet – fra tradisjon til innovasjon En studie av lønnsomhetsforskjeller i banksektoren med utgangspunkt i bruk av styringsverktøy

Type/nr R06/11
Skrevet av Hanne Kojen Andersen og Ine Camilla Opsahl

De siste årene har en rekke nye økonomiske styringsverktøy fått innpass i bedrifters styringssystem. Denne utredningens formål er å finne ut i hvilken grad og på hvilken måte styringsverktøy, fra økonomistyringsinnovasjoner til budsjett, kan forbedre lønnsomhet.
For å kunne si noe om sammenhengen mellom bruk av styringsverktøy og lønnsomhet har vi sett på norske sparebanker. Mer dybdekunnskap knyttet til de enkelte styringsverktøyene fikk vi ved å snakke med representanter fra Handelsbanken.
Vårt hovedfunn er at benchmarking er et egnet styringsverktøy i bankbransjen. Synliggjøring og kunnskapsdeling blir trukket frem som de viktigste årsakene til at benchmarking kan bedre organisasjoners prestasjoner.

Språk Skrevet på norsk