Hvordan spres Beyond Budgeting?

Type/nr R09/11
Skrevet av Kristian Andreassen Navekvien og Mathias Siljedal Johnsen

Budsjettet har de siste årene blitt kritisert for å være uegnet til flere av dets bruksområder. Som en reaksjon på denne kritikken har Beyond Budgeting fremstått som et alternativ til budsjettstyring. Denne utredningen søker å finne ut hvorfor og hvordan Beyond Budgeting sprer seg. Vi finner at diffusjonen både påvirkes av aktive tilbudssideaktører, og av bedrifter som etterspør en mer dynamisk måte å styre virksomheten på. Effekten av å være informert om budsjettkritikken synes å være adopsjon av Beyond Budgeting. Videre finner vi at bedrifter som er mer kritiske til budsjettet ikke velger å droppe det. I stedet virker det som om de velger å innføre dynamiske styringsverktøy for å redusere svakhetene ved budsjettet. Spredningen av Beyond Budgeting er begrenset i omfang. Vi tror likevel at Beyond Budgeting vil fortsette å spre seg i form av at bedrifter er kritiske til budsjettet og anvender deler av innovasjonen.


 

Språk Skrevet på norsk