Den norske bedriftsbankboka.En beskrivende analyse av bankmarkedet for norske bedriftskunder

Type/nr R04/11
Skrevet av Aksel Mjøs og John Phan

Den norske Bedriftsbankboka er en utførlig statistisk dokumentasjon av markedsforholdene for kommersielle bedrifter som søker lån eller plasserer innskudd i norskrapporterende banker. Den baseres på detaljert kundeinformasjon fra Skatteetaten for perioden 1997-2009, samt supplerende regnskaps- og foretaksdata. Vi finner en svært høy vekst både i utlån og innskudd for årene fram til finanskrisen. Markedet preges generelt av høy konsentrasjon, men med klare variasjoner mellom ulike geografiske inndelinger. Dette indikerer sterkt varierende konkurranse. Estimerte rentesatser på bedriftsnivå viser også store variasjoner i forhold til det som rapporteres i eksisterende statistikker. Analysene er gjort med inndeling etter landsdeler, fylker pendleregioner, bransjer, alder og selskapsstørrelse. Dataene er primært framstilt grafisk, med supplerende tabeller. Bedriftsbankboka er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Språk Skrevet på norsk