Banker uten budsjett – hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett

Type/nr R08/11
Skrevet av Hilde Johannessen

Dagens organisasjoner møter stadig tøffere, uforutsigbare og dynamiske markeder. For å holde følge med utviklingen, er økonomiske styringssystem i stadig utvikling. Styringsverktøy utvikles, modereres, suppleres og erstattes i hurtig tempo. En slik endring er utviklingen av budsjettet og dets rolle i en moderne organisasjon. Mange har kritisert budsjettet, og ulike løsninger har blitt presentert i teori og praksis. Et foreslått alternativ er å forlate budsjettene fullstendig. Denne utredningen går i dybden på norske sparebanker som har valgt et styringssystem uten budsjett, for å finne ut hvordan de har erstattet budsjettet, hva gjør de isteden, hva er de fornøyd med og hva søker de å endre.

Språk Skrevet på norsk