Prinsipiell vurdering av nytte-kostnadsvirkninger i form av ”mernytte” som ikke fanges opp i dagens metoder og praksis for nytte-kostnadsanalyser i samferdselssektoren

Type/nr A15/10
Skrevet av Kåre P. Hagen (red.)

Denne utredningen som har kommet i stand ved et samarbeid mellom NHH/SNF og Møreforskning, har hatt som oppgave å vurdere dagens metoder og praksis for nytte-kostnadsanalyse med henblikk på om, og i hvilken grad, alle virkninger av betydning for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av store infrastrukturprosjekter innenfor samferdsel blir fanget opp. Videre er det et spørsmål om verdsettingen av de virkningene som blir inkludert i analysen, skjer på en konsekvent og faglig forsvarlig måte. De forhold som gruppen spesielt har sett nærmere på, er næringsøkonomiske gevinster og andre former for ”mernytte” som ikke fanges opp i transportmarkedet, realprisjusteringer av fremtidige tidsgevinster og kostnader, samt avkastningskrav for langsiktige infrastrukturinvesteringer.

Språk Skrevet på norsk