Optimal merverdibeskatning av mediemarkeder: En tosidig analyse

Type/nr A32/10
Skrevet av Ørjan Robstad og Øyvind Hagen

Våre analyser gjennomført i Hotelling- og Saloprammeverket tyder på at anvendte beskatningsregimer i mediemarkeder ikke er samfunnsmessig optimale. En lav brukerbeskatning bidrar til en høyere brukerpris, overetablering og underannonsering. Vi mistenker at slike reguleringer er basert på analyser av ensidige markeder. Vår oppgave understreker at det er svært viktig for myndighetene å ta hensyn til tosidighet. Vi finner at bruk av differensiert merverdibeskatning i annonse- og brukermarkedet kan være effektivt for å regulere annonsevolum, etablering, kvalitet og lokalisering mot sosialt optimum. Vår analyse bidrar til eksisterende forskning ved at vi er de første til å analysere merverdibeskatning i Saloprammeverket og differensieringskostnader i Hotelling.


Denne utredningen er gjennomført som et ledd i masterstudiet i økonomisk-administrative fag ved Norges Handelshøyskole og godkjent som sådan. Godkjenningen innebærer ikke at høyskolen innestår for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet eller de konklusjoner som er trukket i arbeidet.


 

Språk Skrevet på norsk