Nedbemanning og omstilling i store norske mediebedrifter - drivkrefter, trender, utfordringer

Type/nr R02/10
Skrevet av Ruth Rørvik og Torstein Nesheim

I denne rapporten foretar vi en analyse av drivkreftene, virkemidlene og utfordringene ved nedbemanning i åtte store mediebedrifter. Rapporten bygger bl.a. på intervjuer med ledere og tillitsvalgte, og vi har sett nærmere på VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, TV2 og NRK.
Rapporten begynner med en gjennomgang av sentrale kjennetegn ved mediebransjen og en analyse av de siste års utviklingstrekk. Videre ser vi nærmere på i hvor stor grad strukturendringer og konjunkturendringer var sentrale drivkrefter bak de ulike bedriftenes nedbemanningsbeslutninger i 2008 og 2009. Til slutt drøfter vi bruken av sluttpakker og AFP, fagforeningenes rolle og sentrale ledelsesutfordringer ved nedbemanningsprosesser.

Språk Skrevet på norsk