Hjelpemidler og egenbetaling

Type/nr A18/10
Skrevet av Christian Andersen

Notatet inneholder en sammenligning av inntektsnivå og inntektssammensetning for brukere av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene med hele befolkningen innen ulike aldersgrupper. Det gis også en kort gjennomgang av problemstillinger som er relevante for vurdering av hensiktsmessighet og fordelingsvirkninger av en egenandel på tjenester fra hjelpemiddelsentralen.

Språk Skrevet på norsk