Klimaendringer og verdiskaping på Vestlandet

Type/nr R04/09
Skrevet av Frode Skjeret, Stein Ivar Steinshamn, Rune Mjørlund og Per Heum

Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergensscenarier 2020, som en del av et prosjekt mellom SNF og Bergensscenarier 2020. Prosjektet har sett på muligheter og utfordringer for Vestlandsregionen som følge av klimaendringer. Med bakgrunn i arbeider utført ved SNF i samarbeid med en arbeidsgruppe fra næringslivet og en ekspertgruppe legger vi frem resultater fra to typer effekter som forventes å kunne påvirke potensialet for lønnsom næringsdrift, fysiske endringer i klimaet og endrede politiske rammevilkår. Denne rapporten sammenfatter og dokumenterer arbeidet gjennomført ved SNF. Vi ser først på utfordringer knyttet til klimaendringer og innføring av klimapolitiske virkemidler. Dernest gir vi en kortfattet sammenfatning av arbeidet med de fire utvalgte næringene som utgjør de resterende rapportene knyttet til prosjektet. Til sist konkluderer vi kort arbeidet med prosjektet.

Språk Skrevet på norsk