Klimaendringer og Skidestinasjonen Voss

Type/nr A34/09
Skrevet av Frode Skjeret

Arbeidsnotatet ser på ulike aspekter ved klimaendringer og medfølgende utfordringer og muligheter Voss kommune har som skidestinasjon. Arbeidsnotatet bygger på en gjennomgang av den internasjonale litteraturen som vurderer i første rekke økonomiske effekter av klimaendringer for skidestinasjoner i andre land. Arbeidsnotatet ser så på muligheter og utfordringer som i hovedsak aktører innen reiselivsnæringen står overfor. Arbeidsnotatet konkluderer med at reiselivet på Voss er godt rustet til å møte utfordringer knyttet til klimaendringer, men viser også til at utfordringer kan oppstå som følge av endret organisering av skidestinasjoner.

Språk Skrevet på norsk