Insentiver til investeringer i forskning og utvikling

Type/nr A36/09
Skrevet av Rune Mjørlund og Frode Skjeret

Arbeidsnotatet diskuterer i lys av økonomisk teori insentiver til investeringer i forskning og utvikling. Vi ser spesielt på tilfellet hvor det er ønskelig at flere aktører gis insentiver til å samarbeide om investeringer i forskning og utvikling. Årsaken til at ulike aktører kan gis insentiver for samarbeid, er at investeringene som trengs for å gjennomføre tilstrekkelige investeringer i forskning og utvikling er for store for en aktør. Vi har sett på mulighetene til å gi økonomiske insentiver til å få flere aktører til å gå over til en ny teknologisk plattform. Vi diskuterer også hvordan eksempelvis CO2-prising ikke er tilstrekkelig til å få shippingnæringen til å gå over fra dagens teknologiske løsninger til nye klimavennlige teknologier.

Språk Skrevet på norsk