Grønne sertifikater i et vannkraftbasert elektrisitetsmarked

Type/nr A35/09
Skrevet av Frode Skjeret

Dette arbeidsnotatet ser på effekter av å innføre et marked for grønne sertifikater i det norske elektrisitetsmarkedet, et marked nesten utelukkende basert på vannkraft. Vi viser at innføring av grønne sertifikater i Norge gir overføring av økonomiske verdier fra eksisterende eiere av produksjon til eiere av produksjonskapasitet definert som ny fornybar elektrisitetsproduksjon. Dette innebærer at den norske stat – i hovedsak gjennom Statkraft SF – og norske kommuner og fylkeskommuner får reduserte utbytter som følge av innføringen av grønne sertifikater. Arbeidsnotatet refererer også til analyser som viser at det finnes store mengder lønnsom ikke-utbygget vannkraftproduksjon som ikke har behov for økonomisk støtte, for eksempel gjennom grønne sertifikater.

Språk Skrevet på norsk