Business Region Bergen - bakgrunnsnotat for indikatorer

Type/nr A43/09
Skrevet av Christian Andersen, Rune Mjørlund og Grete Rusten

SNF har på oppdrag av Business Region Bergen (BRB) utarbeidet et sett med indikatorer for relevante økonomiske og strukturelle forhold innen BRB. For en del indikatorer er det ikke tilgang på kommunedata, og indikatorene er da basert på Hordaland Fylke.

Språk Skrevet på norsk