Verdien av en (ny) arbeidsplass (i Nord)

Type/nr A24/08
Skrevet av Karl Rolf Pedersen
Hva er verdien av en (ny) arbeidsplass – sett fra samfunnets side? Formålet med dette notatet er å skissere – med utgangspunkt i moderne velferdsteori – en metode som kan brukes til å svare på dette spørsmålet. Svaret avhenger kritisk av hvor arbeidskraften kommer fra; annen sysselsetting, arbeidsledighet (frivillig eller ufrivillig) eller fra utlandet.
Notatet inneholder detaljerte formler for verdien av en arbeidsplass, slik denne avhenger av arbeidskraftens alternative aktiviteter. I tillegg, som en illustrasjon, presenteres de tallene som ble brukt i beregningene av forventede nettogevinster knyttet til økt verdiskaping innen reiseliv og annen tjenesteyting som følge av et eventuelt OL i Tromsø i 2018.

Språk Skrevet på norsk