Samfunnsøkonomisk analyse av et vinter-OL i Tromsø i 2018

Type/nr R34/08
Skrevet av Christian Andersen, Rolf J. Brunstad, Kåre P. Hagen, Per Heum og Karl R. Pedersen
Denne rapporten inneholder en beregning av hva det ville ha kostet, sett fra samfunnets side, å arrangere OL i Tromsø i 2018. Både de teoretiske prinsippene som er lagt til grunn og de tallmessige resultatene presenteres. Med utgangspunkt i forventet netto statlig tilskudd til markedspriser på MNOK 16246, gjøres korrigeringer knyttet til blant annet de anvendte ressursenes alternativkostnader, ekstra skatteinntekter, etterbruksverdier og næringseffekter. Resultatet er en forventet netto kostnad på MNOK 10615.
Språk Skrevet på norsk