Nyttekostnadsanalyse av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski

Type/nr A34/08
Skrevet av Christian Andersen,Terje Andersen
Dette arbeidsnotatet inneholder en nytte-kostnadsanalyse av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon.
Notatet er en del av rapporteringen fra et prosjekt, gjennomført for Jernbaneverket av Det Norske Veritas, Møreforskning og SNF.
Språk Skrevet på norsk