En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten

Type/nr R13/08
Skrevet av Stein Ivar Steinshamn
Formålet med denne rapporten er å gi en mest mulig fullstendig oversikt over skatte- og avgiftstrykket i den norske fiskeflåten med hovedvekt på gebyrer og særavgifter. Utredningen tar for seg fem aspekter:
1. Definisjon av gebyr og avgifter og formål med beskatning.
2. Kartlegging av gebyr og avgifter for fiskeflåten.
3. Vurdering av det samlete gebyr og avgiftsnivået for fiskeflåten.
4. Analyse av fordelingen av avgiftsbelastning mellom ulike fartøygrupper.
5. Analyse av utviklingen i avgiftsbelastning over tid.
Språk Skrevet på norsk