Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri

Type/nr A22/07
Skrevet av Eirik Vatne
Prosjektet er finansiert av OED og kartlegger regionale fordeling av arbeidsplasser i den spesialiserte leverandørindustrien for petroleumssektoren sommeren 2007. Analysen inkluderer ikke leverandører av generelle varer eller tjenester til sektoren. 1.416 bedriftsenheter fordelt over det meste av Norge inngår i analysen. Blant disse var beregnet årsverk medgått til petroleumsleveranser nær 85.000 årsverk, hvorav 17.000 offshore. Dette er en kraftig økning fra siste høykonjunktur i 1998. Notatet dokumenterer hvor i Norge disse arbeidsplassene er lokalisert og drøfter kort årsaker til denne fordelingen.
Språk Skrevet på norsk