kompetansedrevet innovasjon og verdiskaping

Type/nr R04/07
Skrevet av Per Heum
De tre organisasjonene, Tekna, LO og NHO, har gått sammen om det som er kalt en Dugnad for verdiskaping. I den forbindelse er ulike forskningsmiljø bedt om å summere kunnskapsstatus på ulike felt som antas viktig for innovasjon og verdiskaping. I alt foreligger 12 notater, som også er diskutert på seminarer, i referansegruppen for arbeidet og med styringsgruppen for hele dugnadsinitiativet. Denne rapporten sammenfatter kunnskapsdugnaden som har funnet sted i et helhetlig perspektiv på kompetansedrevet innovasjon og verdiskaping. Innenfor dette perspektivet trekker vi så fram sterke og svake sider ved den norske situasjonen med tanke på at vi i Norge skal klare å håndtere utfordringene som vi venter vil følge av en slik utvikling. Hensikten er å etablere en kunnskapsplattform for å diskutere hva som er viktig å fokusere på og diskutere, for at det skal kunne formes en politikk og velges tiltak som bidrar til å styrke grunnlaget for fremtidig verdiskaping.
Språk Skrevet på norsk