Endring av profesjonell identitet - Helsereformens krav til økonomisk kunnskap blant de medisinske lederne

Type/nr R13/07
Skrevet av Håkon Tuv Dalland og Knut Sørngård
Med gjennomføringen av helsereformen i 2002 opplevde Norge en av de største reformene noen sinne gjennomført i Norge. Dette medførte store endringer for hvordan helsesektoren skulle drives, og førte blant annet til at helseforetakene ble regnskapspliktige på linje med private foretak. De medisinske lederne ble derfor stilt overfor helt nye krav til kompetanse, og var nødt til å tilpasse seg for å følge utviklingen. Det blir i denne rapporten utredet hvordan medisinske ledere ved Helse Bergen HF og Ullevål Universitetssykehus HF har tilegnet seg kunnskap om bedriftsøkonomiske prinsipper, med fokus på kapitalkostnader, og hvordan dette har endret deres profesjonelle identitet.
Språk Skrevet på norsk