Analyse av strukturerte spareprodukt. Et Kinderegg for banknæringen?

Type/nr R19/07
Skrevet av Geir Magne Bøe
Strukturerte spareprodukt består typisk av et garantielement og et avkastningselement. Garantielementet sikrer at du ikke taper sparepengene dine, mens avkastningselementet skal gi deg avkastning knyttet til en markedsvariabel som for eksempel en aksjeindeks. Produktene har blitt svært populære blant private småsparere. En viktig grunn til dette er nok en utbredt forestilling om at investor får både i pose og sekk; like god avkastning som aksjemarkedet og like sikkert som banken. Finansekspertene har ikke vært like begeistret, og omtaler produktene som dyre, uoversiktlige og med dårlige avkastningsmuligheter. Denne rapporten viser at kundene typisk betaler 8 - 10 % i samlede gebyr, noe som gjerne er 2 - 4 % høyere enn det som opplyses om i prospektet. Forventet avkastning er 1 - 2 % per år ved egenkapitalfinansiering før tegningsgebyrene tas hensyn til. En kunde som velger full lånefinansiering og betaler de høyeste tegningsgebyrene og kan forvente å tape penger på investeringen sin. Dette viser at mine analyser langt på vei støtter kritikken fra ekspertene.
Språk Skrevet på norsk