Velferdsøkonomiske effekter av straffetoll på laks til EU

Type/nr R06/06
Skrevet av Torbjørn Lorentzen og Bernt Aarset
Norsk oppdrettsnæring eksporterer over 90 % av produksjonen. Eksportverdien var 13.5 milliarder kroner i 2005. 70 % av verdien ble realisert i EU-markedet. Den sterke avhengigheten til de utenlandske markedene medfører også eksponering av risiko. Den økonomiske utviklingen vil bl.a. være påvirket av hvilke handelshindringer næringen møter på veien mot forbrukerne. EU er ikke bare næringens viktigste marked, men relasjonen til EU er også karakterisert av en rekke konflikter. EU har gjentatte ganger i perioden 1989-2005 anklaget norsk oppdrettsnæring for prisdumping og for å ha skadet skotsk og irsk oppdrettsnæring. Anklagene har resultert i straffetiltak. Foreliggende rapport tar utgangspunkt i EUs forslag fra 1997 om å innføre straffetoll på import av norsk laks. I rapporten anvendes en partiell modell til å analysere de samfunnsøkonomiske effektene som kunne ha oppstått om straffetoll hadde blitt innført.
Språk Skrevet på norsk