Utsikter for fremtidig vekst - Hvordan Norge er stilt i forhold til andre land

Type/nr A34/06
Skrevet av Per Heum
I dette notatet gjennomgås Norges attraktivitet som vertsland for økonomisk virksomhet kort og greit ved å ta utgangspunkt i hvordan ulike land rangeres ut fra konkurransedyktighet, som en forutsetning for fremtidig økonomisk vekst. Slike rangeringer gjøres årlig av ulike organisasjoner for å beskrive forskjeller mellom land. Fokus er på informasjon om forhold som skal bidra til å belyse hvor godt rustet landene står i forhold til hverandre når det gjelder å klare fremtidig økonomisk vekst og en god økonomisk utvikling.
Språk Skrevet på norsk