Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball

Type/nr A18/06
Skrevet av Hallgeir Gammelsæter og Stig-Erik Jakobsen
Det har vært en sterk økning i importen av utenlandske spillere til norsk toppfotball de siste årene, noe som nødvendigvis må fortrenge norske spillere. Med bakgrunn i data hentet fra VGs Eliteguide, Aftenpostens oversikt over eliteserien, klubbenes egne hjemmesider og i noen grad gjennom direkte kontakt med klubbene, analyserer vi i dette arbeidsnotatet importen av utenlandske spillere til klubber i den norske toppserien i perioden 2000-2005. I notatet viser vi at antall utenlandske spillere er fordoblet i løpet av denne perioden. Det er imidlertid en økende andel utenlandske spillere som ender opp som stallfyll eller flopper, dvs. at de spiller lite. Samtidig er tilførselen av spillere fra lavere divisjoner kraftig redusert. Dermed har overrislingen av det norske klubbsystemet blitt svekket. Når vi i tillegg registrerer en økende andel eldre spillere i eliteserien, både norske og utenlandske, blir konklusjonen at unge norske

talenters muligheter til å få spille i eliteserien er kraftig svekket. På sikt vil dette kunne redusere etterveksten i norsk fotball, noe som igjen vil kunne få negative konsekvenser for kvaliteten blant de spillerne som i framtiden skal kjempe om plassene på landslaget.
Språk Skrevet på norsk