Rettsvern mot omgåelse av DRM-teknologi – en trussel mot opphavsretten?

Type/nr A20/06
Skrevet av Thomas Rieber-Mohn
Da EUs Opphavsrettsdirektiv i 2005 ble implementert i norsk rett, forårsaket det noe så uvanlig som en allmenn samfunnsdebatt om opphavsrettslige spørsmål. Det som satt sinnene i kok var først og fremst innføringen av et generelt forbud mot omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer (DRM) som kontrollerer tilgangen til og bruken av digitalt materiale. Denne artikkelen undersøker hvordan bruken og rettsbeskyttelsen av slik DRM-teknologi virker inn på opphavsretten og de hensyn den er ment å ivareta.
Språk Skrevet på norsk