Prisen på laks og den kommende tvistesaken mellom Norge og EU i WTO

Type/nr R09/06
Skrevet av Torbjørn Lorentzen
Rapporten er en statistisk analyse av prisdannelsen på oppdrettslaks i EU-markedet. Bakgrunnen for analysen er handelskonflikten mellom norsk oppdrettsnæring og EU i perioden 1989-2006. Rapporten er et kjærkomment bidrag til EUs ensidige fokusering på dumping som årsaksfaktor bak prisutviklingen på laks i EU. Rapporten analyserer hvordan prisen blir påvirket av bl.a. lakseavtalen i perioden 1998-2002, utviklingen i produksjonskostnadene og tilbudet av laks fra Skottland, Irland, Færøyene, Chile og USA. Rapporten analyserer også hvordan prisen påvirker kapitalavkastningen i næringen og hvordan reguleringen av markedet må forankres i årsaken til fluktuasjonene.
Språk Skrevet på norsk