Måling av produktivitet i skatteetaten

Type/nr R36/06
Skrevet av Christian Andersen, Tom Eldegard og Kjell J.Sunnevåg
Denne rapporten dokumenterer arbeidet på SNF prosjekt 2697 ”Måling av produktivitet i skatteetaten”. Prosjektet var finansiert av Skattedirektoratet. Formålet med rapporten er å foreslå en hensiktsmessig retning i utviklingen av arbeidet med produktivitetsmåling i skatteetaten i årene som kommer. Det er i rapporten lagt vekt på å ta utgangspunkt de omorganiseringer av skattetaten som er planlagt de nærmeste årene. Diskusjonen av forskjellige metoder har vært begrenset til å fremheve det som er viktig for å beskrive relevansen for skatteetaten. Det har vært en premiss i arbeidet at det ikke er noe enkelt mål eller noen enkelt metodikk som i seg selv gir et tilstrekkelig svar på spørsmålet om produktivitet. En organisasjon i endring må ha måltall på flere nivå. Involvering av de lavere nivåer i organisasjonen i produktivitetsarbeidet er viktig for de resultater som kan oppnås. Dette gjelder både for tolkning av analyser og utarbeidelse av tiltak for å forbedre produktiviteten.
Språk Skrevet på norsk