Konkurranse i tosidige markeder - en analyse av det norske radiomarkedet

Type/nr A21/06
Skrevet av Mari Kvaløy
I 2004 stod Norge overfor en ny situasjon i det kommersielle riksdekkende radiomarkedet. Kanal 24 ble etablert, og Norge hadde for første gang to kommersielle radiokanaler som konkurrerte i det riksdekkende nettet. For Kanal 24 har det vært en hard kamp for å overleve. P4 har gjennom ti år opparbeidet seg lojalitet og trofaste lyttere, og kanalen har hatt en sterk posisjon i det norske radiomarkedet. Det ble derfor en stor utfordring for Kanal 24 å møte konkurransen, både i lyttermarkedet og i annonsemarkedet. Lyttertallene sviktet, og kanalen klarte ikke å oppfylle lyttergarantien overfor annonsørene. Hovedfokuset i denne utredningen er å studere den nye markedssituasjonen i lys av økonomisk teori. Det kommersielle radiomarkedet er et tosidig marked med nettverkseffekter. En kommersiell radiokanal finansierer sin virksomhet gjennom å selge annonser. For annonsørene er det viktig å ha flest mulig lyttere, mens lytterne på sin side ofte ser på reklame som støy. Radiokanalene har dermed to muligheter for å tiltrekke seg lyttere; redusere reklamemengden eller øke programkvaliteten. I lys av økonomisk teori, kan det i all hovedsak se ut som om konkurransen mellom Kanal 24 og P4 dreier seg om å ha den beste programkvaliteten i stedet for å konkurrere om lytterne gjennom å redusere reklamemengden.
Språk Skrevet på norsk