Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 - Sluttevaluering

Type/nr R32/06
Skrevet av Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg.Utvidet sammendrag (pdf) - KUP sluttkonferanse. Presentasjon av E. Døving (pdf)
Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble satt i gang i år 2000 og ble avviklet i 2006. Denne evalueringen oppsummerer programmets forløp, resultater og måloppnåelse. I tillegg drøfter den, på bakgrunn av erfaringene fra KUP, utfordringer og implikasjoner for kompetansepolitikken i Norge.
Språk Skrevet på norsk