Kan teorien om de komparative fortrinn forklare konkurranseevnen til norsk fiskeindustri?

Type/nr R01/06
Skrevet av Torbjørn Lorentzen
I kraft av at Norge er i besittelse av store fiskeressurser, er det nærliggende å tro at landet også har komparative fortrinn i bearbeiding av fisk. Rapporten analyserer om det nødvendigvis er slik at rikelig tilgang på råstoff medfører høy bearbeidingsgrad. Rapporten ser nærmere på teorien om de komparative fortrinn, dens forutsetninger og teoriens evne til å si noe om et lands industristruktur og varesammensetning. Rapporten drøfter også hvordan brudd på forutsetningene i teorien om de komparative fortrinn gjør det nødvendig å anvende alternative teorier til å forklare handelsmønster og industristruktur.
Språk Skrevet på norsk