Er det mulig å hindre effektiv konkurranse gjennom avtaler om eksklusivitet?

Type/nr A55/06
Skrevet av Tommy Staahl Gabrielsen
Kan det være lønnsomt for en selger av et produkt å skjerme seg fra konkurrenter gjennom å tegne eksklusivavtaler med en eller flere kjøpere? Denne type utestenging vil være samfunnsøkonomisk ineffektiv dersom det leder til høyere kostnader, høyere priser og lavere vareutvalg enn det vi ellers ville ha hatt. Chicagoskolens økonomer hevder hardnakket at ineffektiv utestenging ikke kan være en lønnsom strategi. Artikkelen diskuterer dette synspunktet.
Språk Skrevet på norsk