Bør kommuner kjøpe helseforsikring

Type/nr A51/06
Skrevet av Jan Erik Askildsen, Tor Helge Holmås og Lene Kristin Nordanger
Private helseforsikringer har så langt hatt et relativt beskjedent omfang i Norge, også sammenliknet med våre skandinaviske naboland. Den viktigste årsaken til at relativt få tegner private forsikringer mot sykdom, er selvsagt at alle innbyggerne er dekket gjennom den kollektive forsikringen i Folketrygden. Køer og ventelister er imidlertid forhold som en skulle forvente ville gi grunnlag for et økende marked for ulike typer private forsikringer. I denne artikkelen analyserer vi effektene av en behandlingsgaranti kjøpt av to norske kommuner; Eidskog og Trysil. Særlig fokuserer vi på om det å etablere en behandlingsforsikring har redusert sykefraværet og den gjennomsnittlige ventetiden for behandling for innbyggerne i disse kommunene. I analysene sammenligner vi utviklingen i Eidskog og Trysil med fire nabokommuner. I disse analysene finner vi ingen effekt av behandlingsgarantien, verken med hensyn på sykefravær eller ventetid.
Språk Skrevet på norsk