Evaluering av PSO-ordningen for naturgass

Type/nr R33/05
Skrevet av Christian Andersen og Tom Eldegard
Rapporten dokumenterer SNFs evaluering av PSO-ordningen for naturgass. Arbeidet har vært finansiert av Enova, som selv er operatør for dette statlige støtteopplegget for utbygging av infrastruktur for naturgass i Norge. Prosjektet er gjennomført i tiden fra medio oktober til utgangen av november 2005 og har bl.a. inkludert intervju med søkerne til ordningen. I tråd med mandatet for evalueringen behandles tema over hele spekteret fra utforming, måloppnåelse og praktisk gjennomføring til konsekvensene for andre prioriterte miljømål, eksterne begrensninger og mulige utvidelser av ordningen.
Språk Skrevet på norsk