Verdiskaping på Vestlandet

Type/nr R10/04
Skrevet av Grete Rusten (red.)
Forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har på oppdrag for Sparebanken Vest Think Tank for næringslivet på Vestlandet utarbeidet en rapport som inneholder fakta om verdiskaping avgrenset til de viktigste industrielle bransjene nærmere bestemt petroleum, fiske og havbruk, mineraler og metallproduksjon, vannkraft, skipsindustri, møbel- og innredningsindustri. Dessuten har vi ut fra ressursgrunnlaget i regionen, tatt for oss reiselivet i analysen. En sammenfattet versjon av denne rapporten sammen med utfordringer og visjoner for næringslivet, er utgitt i et eget notat som er presentert på Vestlandskonferansen i Loen 17. -18. juni 2004.
Språk Skrevet på norsk