Samferdselsdepartementets styring av Avinor

Type/nr R06/04
Skrevet av Christian Andersen, Kåre P.Hagen og Kjell J.Sunnevåg
Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3645: Samferdselsdepartementets styring av Avinor. Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet. Første del av rapporten diskuterer teori for regulering av naturlige monopoler med anvendelse på det norske flyplassnettet. Den andre delen tar for seg optimal tariffering og finansiering og illustrerer samspillet mellom tariffering og regulering for forskjellige praktiske reguleringsmekanismer. Den tredje delen oppsummerer noen erfaringer fra regulering av lufthavner i utlandet, og tar opp spørsmål knyttet til utformningen av en kjøpsordning for lufthavnstjenester
Språk Skrevet på norsk