Medieeierskap, mediepolitikk og ytringsfrihet

Type/nr A47/04
Skrevet av Helge Østbye
Gjennom de siste 20 åra har det skjedd en eierkonsentrasjon i norske medier. Sett fra myndighetenes side har dette utløst bekymring i forhold til ytringsfrihet og retten til informasjon. Journalister og redaktører er redd for sin autonomi og for muligheten for å drive uavhengig, kritisk journalistikk. Dette paperet tar opp to veger som blir forsøkt for å begrense problemet. For det første søker myndighetene å begrense eierkonsentrasjonen. For det andre arbeider både mediene sjøl og myndighetene med å begrense eiernes innflytelse over det redaksjonelle innholdet i mediene. Begge veger er aktuelle i samband med norsk lovgivning høsten 2004.
Språk Skrevet på norsk