Markedsdynamikk i dataindustrien

Type/nr A38/04
Skrevet av Lars Sørgard
Hensikten med dette notatet er å betrakte den dynamiske utviklingen i dataindustrien og belyse teorien ved å betrakte hvordan Microsoft har lyktes i å bli dominerende og befeste sin dominans. Vi vil i dette notatet prøve å forklare nærmere hvorfor slikt kan skje. Først drøfter vi hvorfor det oppstår dominans i enkeltmarkeder, med særlig vekt på å beskrive hvordan eksistensen av nettverkseffekter kan føre til at det tipper mot monopol. Dernest drøfter vi spørsmålet om det er grunn til å tro at et eventuelt monopol kun er temporært, selv om det forekommer nettverkseffekter. Videre benytter vi Microsoft som eksempel på hvordan dominans har oppstått, og drøfter hva selskapet har iverksatt for å opprettholde sin dominans, og vi drøfter fordeler og ulemper med proprietær programvare. Til slutt oppsummerer vi og drøfter mulige konkurransepolitiske tiltak.
Språk Skrevet på norsk