Hvordan kan fusjonen mellom P&O og Carnival påvirke konkurransedynamikken i cruisemarkedet?

Type/nr A39/04
Skrevet av Lars Erik Hansen
Paperet besvarer følgende to spørsmål: i) Hvilke ressurser og førstestegsfordeler gir de etablerte aktørene i det amerikanske Premium-markedet for cruise fortrinn vis-à-vis potensielle nyetablerere? ii) Hvordan kan fusjonen mellom P&O og Carnival bidra til å endre priskonkurransen, kapasitetsbeslutningene eller kvalitetskonkurransen i det amerikanske Premium-markedet? Studien er inndelt i en teoretisk del og en analytisk del. I teoridelen gjennomgås det ressursbaserte synet på strategi og litteratur knyttet til first-mover bevegelsen I tillegg ses det på strategiske prisingssystem og hva disse består av. Begrepsmessig har man valgt å identifisere det amerikanske Premium-segmentet med utgangspunkt i det britiske konkurransetilsynets inndeling av skipskategorier. De amerikanske konkurransemyndighetene opererer med andre inndelinger, slik at det som egentlig er det amerikanske premiumsegmentet, kan avvike noe fra det britiske begrepsmessig (ettersom de amerikanske konkurransemyndighetene deler markedet i fire, hvor de to mest prestisjefylte er premium- og luksussegmentet, uten at man klarer å trekke noen klare segmenteringsgjerder mellom de to).
Språk Skrevet på norsk