Hvordan gjør vi oss nett? Webstrategier for hordalandskommuner

Type/nr A24/04
Skrevet av Grete Rusten og Winfried Ellingsen
I dette notatet har vi kortfattet utarbeidet en analyse av hjemmesidesatsingen blant de 32 kommunene i Hordaland og Hordaland fylkeskommune i 2004. Formålet med prosjektet har vært å få økt oppmerksomhet og interesse for e-forvaltning på kommunenivå. Vi har også vært opptatt av å drøfte hvordan kommunale hjemmesider kan være et bidrag til utvikling av lokalsamfunnene. Gjennom hjemmesideanalyser, noe informasjon fra nøkkelinformanter og informasjon basert på sekundærkilder, har vi laget en kortfattet oversikt. Her har vi forsøkt å finne ut hvor godt kommunene utnytter IKT-verktøyet knyttet til bruken av hjemmesider og nytteverdien av slike satsinger. Et seminararrangement med deltagere fra de undersøkte kommunene ble avviklet i tilknytning til prosjektet. Her formidlet ulike eksempler, og belyst områder med klart forbedringsmuligheter
Språk Skrevet på norsk