Bør Norge delta i EUs kvotesystem for utslipp av klimagasser?

Type/nr R07/04
Skrevet av Ottar Mæstad
Både Norge og EU har vedtatt å innføre kvotesystemer for utslipp av klimagasser fra 2005. Norge må da ta stilling til om vi skal adoptere EU sitt kvotesystem, noe som gir muligheter for kvotehandel mellom Norge og EU, eller om vi skal etablere vårt eget kvotesystem og dermed fraskrive oss muligheten for slik kvotehandel. Denne rapporten drøfter hvilket av alternativene som vil oppfylle norske myndigheters klimapolitiske målsettinger på billigst mulig måte. Konklusjonen er forholdsvis klar; et eget norsk kvotesystem er å foretrekke framfor tilknytning til EUs kvotesystem. Grunnen er at EU sitt kvotesystem er utformet på en lite kostnadseffektiv måte, i og med at kvoteplikten ikke omfatter alle klimagasser og sektorer der det finnes billige rensemuligheter i Norge (for eksempel kunstgjødsel og magnesium). Beregninger viser at ekstrakostnadene ved å adoptere EUs lite kostnadseffektive kvotesystem er langt større enn de potensielle gevinstene ved å kunne handle klimakvoter med EU.
Språk Skrevet på norsk