Vinnerens forbannelse

Type/nr R21/03
Skrevet av Eirik N.Christensen
Rapportens fokus er rettet mot vinnerens forbannelse. Fremstillingen tar for seg auksjonsteori og spesielt den teori som omhandler vinnerens forbannelse. Videre presenteres en del historie for fagfeltet eksperimentell økonomi med fokus på de eksperimenter som kan knyttes til vinnerens forbannelse. I tilknytning til rapporten er det gjennomført et eksperiment på økonomistudenter ved Universitetet i Bergen. Eksperimentet brukes blant annet til å belyse en ny likevektsteori for en 1. pris lukket-bud auksjon som inkorporerer vinnerens forbannelse, en c-forbannet likevekt.
Språk Skrevet på norsk