Støtten til distriktsjordbruket sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Type/nr A13/03
Skrevet av Erling Vårdal
Støtten til norsk jordbruk er høy. Spesielt høy er støtten til distriktsjordbruket. I dette arbeidsnotatet presenteres først størrelsen på distriktsstøtten. Med utgangspunkt i en utredning av Brox, Teslie og Vestøl fra 1988 diskuteres det deretter hvor stor støtten bør være. Dette gjøres ved hjelp av en modell for det norske jordbruket. Konklusjonen er at selv om den nasjonale støtten til jordbruket bør reduseres, er det gode grunner for å støtte distriktsjordbruket mer enn det i sentrale strøk.
Språk Skrevet på norsk