Norske bedrifters etableringer i utlandet og det offentliges rolle i forhold til disse investeringene

Type/nr A06/03
Skrevet av Grete Rusten